زمان انتشار: ۱۳۹۷ شنبه ۲۸ مهر ساعت 15:40 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۵/۱۹ ساعت 14:44    تعداد بازدید: 85296    کد مطلب: 1863

بیمه شدگان خاص - بیمه زنان خانه دار و بانوان مجرد


زنان خانه دار در صورت احراز شرایط مقرر می توانند به نزدیکترین شعبه محل سکونت خویش مراجعه و با ارائه درخواست به صورت خوداظهاری به عنوان "زنان خانه دار" و با انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه مقرر از خدمات سازمان تامین اجتماعی بهره مند شوند.
شرایط سنی :
1- زنان خانه دار ی که کنتر از 50 سال تمام سن دارند می توانند نسبت به ارائه تقاضا و انعقاد قرارداد بیمه اقدام نمایند و چنانچه سن متقاضی در زمان ثبت تقاضا بیش از 50 سال باشد ،پذیرش درخواست وی منوط به دارا بودن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی معادل مدت مازاد سنی خواهد بود .
مثال : اگر فردی در زمان تقاضا دارای 52 سال و 3 ماه  سن باشد ،با دارابودن 2 سال و سه ماه سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان ، می تواند در ردیف بیمه شدگان زنان خانه دار قرار گیرد.
2- زنان خانه داری که حداقل دارای 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه می باشند بدون لحاظ شرط سنی می توانند نسبت به ارائه  تقاضا و انعقاد قرارداد بیمه اقدام نمایند .

مدارک مورد نیاز :
اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی متقاضی و افراد تحت تکفل ، سه  قطعه عکس 4*3  برای متقاضی

نرخ حق بیمه و حمایتهای بیمه ای :
متقاضی می تواند با انتخاب یکی از نرخ های زیر از حمایتهای بیمه ای مربوطه   بهره مند شود:
* نرخ 14% ( 12% سهم بیمه شده + 2% سهم دولت ) شامل بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی
* نرخ 16% ( 14% سهم بیمه شده + 2% سهم دولت ) شامل بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی
* نرخ 20% ( 18% سهم بیمه شده + 2 % سهم دولت ) شامل بازنشستگی ، فوت و ازکارافتادگی
دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه :
چنانچه سابقه پرداخت حق بیمه قبلی متقاضی کمتر از 5 سال تمام  باشند، می¬تواند دستمزد مبنای پرداخت       حق بیمه خود را بین حداقل دستمزد مصوب شورای  عالی کار و حداکثردستمزد مصوب زمان عقد قرارداد انتخاب نماید.
در صورتی که متقاضی دارای  5 سال وبیشتر  سابقه پرداخت حق بیمه نزد  سازمان تأمین اجتماعی باشد، می تواند درآمد مبنای پرداخت حق بیمه خود را بین حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار تا حداکثر میانگین دستمزد آخرین 360 روز قبل از ثبت تقاضا انتخاب نماید.
خدمات درمانی :
بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد می توانند با پرداخت حق سرانه درمان  برای خود و  افراد تحت تکفل با دریافت دفترچه درمانی از کلیه امکانات مراکز درمانی ملکی سازمان تامین اجتماعی در سراسر کشور و نیز امکانات مراکز تشخیصی ، درمانی و دارویی طرف قرارداد این سازمان استفاده نمایند.
نکته: میزان سهم بیمه شده از هزینه درمان که فرانشیز نامیده می شود ، برای خدمات پزشکی سرپایی 30 درصد و برای خدمات درمانی بستری 10 درصد می باشد.
نحوه  پرداخت حق بیمه:
بیمه مشمولین واجد شرایط از تاریخ ثبت تقاضا در هریک از شعب سازمان شروع می شود.
درصورتی که پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده متوقف گردد و بین تاریخ قطع پرداخت حق بیمه و پرداخت مجدد بیش از سه ماه فاصله ایجاد نشده باشد بیمه شده می تواند حق بیمه معوقه را به سازمان پرداخت نماید در غیر این صورت ارتباط بیمه شده با سازمان قطع و ادامه بیمه وی موکول به تسلیم درخواست مجدد و موافقت سازمان خواهد بود.
در صورتی که مشمولین پس از شروع بیمه به نحوی از انحاء از شمول مقررات مربوطه خارج و یا طبق قانون تأمین اجتماعی یا سایر قوانین می بایست حق بیمه را خود بر اساس مقررات دیگری پرداخت نمایند موظفند مراتب را کتباً به سازمان تأمین اجتماعی اعلام نمایند.
نکته : سازمان تأمین اجتماعی در راستای اجرای طرح تکریم ارباب رجوع ، روانسازی امور ، پاسخگویی سریع ، افزایش رضایتمندی مخاطبان اقدام به راه اندازی سرویس غیرحضوری ( اینترنتی ) صدور برگ پرداخت حق بیمه برای بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد کرده است . بنابراین بیمه شدگان محترم می توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی www.samt.ir نسبت به صدور و پرداخت حق بیمه خود اقدام نمایند.

 

  نمونه فرم های سازمان تامین اجتماعی

 

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha