زمان انتشار: ۱۳۹۳ سه شنبه ۲۸ بهمن ساعت 10:00 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۳/۱۲/۵ ساعت 14:12    تعداد بازدید: 1379    کد مطلب: 12770

معرفی رئیس و کارشناس ارشد بازرسی و رسیدگی به شکایات استان گلستان


نام: جواد  

نام خانوادگی: قلیچ لی

سمت: رئیس و کارشناس ارشد بازرسی و رسیدگی به شکایات(تحت نظارت مستقیم دفتر بازرسی مدیر عامل) اداره کل تأمین اجتماعی استان گلستان

حوزه فعالیت:

* اطلاع و آگاهی از اهداف، راهبردها و برنامه های صندوق و دفتر بازرسی

* بررسی و تجزیه و تحلیل دستورالعملها، بخشنامه ها و ضوابط و فرآیندهای اجرایی و احد از منظر استانی

* بررسی و تجزیه و تحلیل و ارزیابی عملکرد و احدهای بیمه ای و درمانی متناسب با شاخصها و معیارهای تخصصی مرتبط

* نظارت بر حسن اجرای ضوابط و مقررات و بخشنامه ها اجرایی صادره

* ارائه گزارشهای تحلیلی و کمی و کیفی و پیشنهادات

* ارائه پیشنهادهای لازم در خصوص بهینه نمودن عملکرد واحدها

* تهیه اطلاعات و شناسنامه محیطی از واحدها، ابنیه و تأسیسات واحدهای تابعه صندوق

* نظارت بر نحوه تنظیم اسناد مناقصه ها و مزایده ها و فرآیند اجرای آنها در واحدهای تابعه صندوق

* شرکت فعال و موثر جلسات و کمیته های تخصصی مرتبط در چارچوب ضوابط و مقررات و ارائه گزارش

* همکاری و کمک به مدیریت ذیربط در جهت ایجاد وحدت رویه و همسویی در اجرای برنامه های استانی و ارتقاء سلامت اداری و ارائه کمک کارشناسی در حد توان و وظیفه محوله

* بررسی درخواستها و شکوائیه های رسیده از کارکنان واحدهای اجرای(بیمه ای و درمانی و سایر مخاطبین استانی) و حل و فصل نمودن آنها با هماهنگی مسئولین و مدیریت ذیربط و دفتر بازرسی مدیر عامل

تحصیلات: دانشجوی دکترای مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران

آدرس پست الکترونیکی: www.ghelichlijavad @ yahoo.com

تلفن تماس32358450 -017

نمابر: 32358460-017

سوابق اجرایی:

* مسئول پرداخت شعبه گنبد

* کارشناس مالی شعبه مینودشت

* سرپرست شعبه رامیان

* رئیس و کارشناس ارشد بازرسی و رسیدگی به شکایات اداره کل استان

* مدرس دانشگاه های آزاد پیام نور، جامع علمی و کاربردی و غیر انتفاعی

 

 

 

 

به صفحه اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha