کد خبر: 63123
تقدیر انجمن صنفی کشاورزی و منابع طبیعی از مدیرکل تامین اجتماعی گلستان

به مناسبت هفته تامین اجتماعی اعضای هئیت مدیره انجمن صنفی کشاورزی و منابع طبیعی طی دیدار با نیک نیا مدیرکل تامین اجتماعی استان گلستان دیدار و به بحث و تبادل نظر پرداختند. در این دیدار از زحمات و همراهی نیک نیا مدیرکل نقدیر بعمل آمد.