زمان انتشار: ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۵ تير ساعت 09:24 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۴/۲۵ ساعت 09:22    تعداد بازدید: 35    کد مطلب: 82092

به مناسبت 25 تیرماه روز تامین اجتماعی
حمایت از حقوق شهروندی با گسترش خدمات غیر حضوری تامین اجتماعی
اجرای طرح ملی خدمات غیر حضوری در سازمان تامین اجتماعی مبتنی بر احترام به مخاطب و حمایت از حقوق شهروندان است


 

حمایت از حقوق شهروندی با گسترش خدمات غیر حضوری تامین اجتماعی

تامین اجتماعی با توجه به گستردگی جمعیت تحت پوشش  بمنزله عرصه ای مقدس و سنگری در خط مقدم نهضت خدمت رسانی است و کارکنان این سازمان، توفیق خدمت در آنرا نعمتی ویژه از جانب پروردگار دانسته و تلاش برای جلب رضایت الهی و بندگان را سرلوحه امور خود و تکلیفی واجب می دانند.
ماهیت و شکل خدمات و تعهداتی از قبیل مستمری بازماندگان، ازکارافتادگی، درمان، کمک هزینه کفن و دفن، غرامت ایام بیماری، مقرری بیمه بیکاری، کمک هزینه وسایل کمک پزشکی در این سازمان گره خورده با شرایطی خاص و بحرانی از زندگی افراد می باشد که حوادثی همچون فوت، بیماری، پیری، بیکاری و ... در آن پیش آمده است و این مهم حساسیت کار در تامین اجتماعی را بیشتر کرده و سبب تفاوت چشمگیر آن با سایر نهادها می شود.
تامین اجتماعی یکی از مصادیق و شاخصهای توسعه در جهان شمرده شده و گسترش مفاهیم و فرهنگ بیمه ای و شناخت کافی و مناسب از این سازمان الزامی بوده و هفته تامین اجتماعی به مثابه فرصتی مغتنم برای ترویج و گسترش این اصل بعنوان یک مأموریت و رسالت برای تنویر افکار عمومی در جامعه است.
تحقق فعالیتهای سازمانی با تکیه بر مشارکت و محوریت شرکای اجتماعی در گروههای بیمه شدگان، کارفرمایان و دولت میسر شده و تلاش به منظور دستیابی به پایداری، پویایی و سرآمدی در مسیر پاسخگوئی و افزایش رضایتمندی مخاطبان، اصول زیربنایی درچشم انداز آن قلمداد می شود.
مشارکت سه جانبه  از ارکان اساسی اداره سازمان بوده و با توجه به عمومی و غیر دولتی بودن، تامین منابع با همکاری کارفرمایان و دولت و بیمه شدگان انجام می گیرد و در کنار آن اتخاذ تصمیم ها و سیاستها برای اداره مطلوب این مجموعه با تعامل و ارتباط سازنده شرکای اجتماعی میسر می شود.دارائی ها و سرمایه سازمان حق الناس بوده و متعلق به اقشار تحت پوشش در نسلهای متوالی است.

اجرای  طرح خدمات غیر حضوری در سازمان تأمین اجتماعی ازاقدامات ارزنده ای است که اطمینان داریم با استقبال بیمه شدگان و کارفرمایان مواجه خواهد شد و تاثیر بسزایی در اجرای سیاستهای دولت، کاهش مخاطرات ناشی از تردد و کمک به محیط زیست  و موجبات تعامل و رضایتمندی بیشتر را بهمراه خواهد داشت.
ما معتقدیم به جای ذینفعان و مراجعه کنندگان، داده ها باید در رفت وآمد باشند و این شعار راهبردی و استراتژیک، سرلوحه برنامه ریزی در سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته و معنای آن این است به جای آنکه افراد و ذینفعان بین واحدها و ادارات  تأمین اجتماعی در رفت وآمد باشند باید شرایطی فراهم شود که داده ها و اطلاعات بین واحدها  تبادل شود و موارد مراجعه حضوری افراد به واحدها به حداقل ممکن کاهش یابد .
سازمان تأمین اجتماعی  با همت بالایی بحث خدمات الکترونیک و فناوری های نوین را دردستور کار خود قرار داده و به سمت الکترونیکی شدن پیش رفته است. طبیعتاً این امر موجب می شود تا از مراجعات مکرر بیمه شدگان و کارفرمایان به ادارات کاسته شود و این مسئله رضایتمندی خوبی را برای آنها فراهم آورد.
در سالی که توسط رهبر عزیز و فرزانه انقلاب به عنوان سال رونق تولید نامگذاری شده است بی شک کارکنان و مدیران سازمان تأمین اجتماعی با همتی دوچندان و تلاشی متعهدانه، و با حمایت از کارفرمایان جهت رونق تولید حماسه ای ماندگار را در آرامش جامعه رقم خواهند زد.

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha