• ۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۸ شهريور
  • اِلخَميس ١٩ محرم ١٤٤١
  • Thursday, September 19, 2019
کلیدواژه: 80432
تاریخ انتشار:۱۳۹۸ يکشنبه ۱۹ خرداد، ساعت 10:27
تاریخ بروزرسانی:۱۳۹۸/۳/۱۹
براساس اطلاعات آماری سازمان تأمین اجتماعی، ضریب شیوع دریافت کنندگان غرامت دستمزد در هر یک از گروه های سنی به تفکیک هر یک از گروه‌های بیماری قابل بررسی است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، توزیع دریافت کنندگان غرامت دستمزد ایام بیماری از سازمان تأمین اجتماعی از دو منظر مورد قابل بررسی است. در منظر اول توزیع سنی بیماران دریافت کننده غرامت دستمزد ایام بیماری بر حسب هر یک از گروه‌های بیماری و در منظر دوم ‌نسبت بیماران دریافت کننده غرامت دستمزد ایام بیماری در هر یک از گروه‌های سنی به ازای هر 10 هزار نفر مشمول دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری در همان گروه سنی.

مبتلایان به ‌بیماری سرطان گروه‌های سنی 45 تا 49 و40 تا 44 سال به ترتیب شامل بالاترین دریافت کنندگان غرامت دستمزد هستند درحالیکه بالاترین میزان ضریب شیوع این گروه بیماری به ترتیب به گروه‌های سنی 60 تا 64 و 70 تا 74 سال تعلق داشته است.

مبتلایان به ‌بیماری مغزواعصاب بالاترین دریافت کنندگان مربوط به گروه سنی 35 تا 39 سال هستند ولی ضریب شیوع این بیماری در گروه سنی 60 تا 64 سال بالاترین مقدار را به خود اختصاص داده است.

در بیماران قلب و عروق گروه‌های سنی 45 تا 49 سال بالاترین تعداد دریافت کنندگان غرامت دستمزد را به خود اختصاص داده‌اند درحالیکه بالاترین میزان ضریب شیوع این گروه بیماری مربوط به گروه‌های سنی 60 تا 64 سال است.

‌بیماری شکستگی، بریدگی، ضربدیدگی بالاترین دریافت کنندگان مربوط به گروه سنی30 تا 34 سال هستند ولی ضریب شیوع آن در گروه سنی 20 تا 24 سال بالاترین تعداد را داشته است.

‌سکته مغزی‏ و جراحی گروه سنی 55 تا 59 ‌سال بالاترین تعداد دریافت کنندگان غرامت دستمزد را دارا بوده است. درحالیکه بالاترین میزان ضریب شیوع این گروه بیماری مربوط به گروه سنی 65 تا 69 سال است.

‌در بیماری کلیوی بالاترین دریافت کنندگان غرامت دستمزد مربوط به گروه سنی 35 تا 39 سال است ولی ضریب شیوع آن در گروه سنی65 تا 69 سال بالاترین مقدار را داشته است.

‌در بیماری ریوی تنفسی گروه سنی 35 تا 39 سال بالاترین دریافت کنندگان غرامت ‌دستمزد را دارا هستند درحالیکه بالاترین میزان ضریب شیوع این گروه بیماری به ترتیب مربوط به گروه سنی 70 تا 74 ‌سال است.

‌در قطع انگشت بالاترین دریافت کنندگان غرامت دستمزد مربوط به گروه سنی 30 تا 34 سال است ولی ضریب شیوع آن در گروه سنی 20 تا 24 ‌سال بالاترین مقدار را داشته است.

در سوختگی‌ها گروه سنی 30 تا 34 سال دارای بالاترین دریافت کنندگان غرامت دستمزد بوده‌اند درحالیکه بالاترین میزان ضریب شیوع این گروه بیماری مربوط به گروه سنی 20 تا 24 سال است.

همانطور که در دو بند آخر ذکر شد بالاترین میزان شیوع قطع انگشت و سوختگی‌ها مربوط به گروه های سنی 24‏-20 سال بوده است. لذا به نظر می‌رسد با توجه به کم تجربه بودن این افراد، می‌بایست به نقش آموزش جهت ارتقاء سطح دانش و آگاهی لازم در هر فعالیتی اهمیت بیشتری داده شود.

پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری از تعهدات سازمان تأمین اجتماعی است و در مواردی که بیمه شده به دلیل بیماری یا بروز حوادث ناشی و غیر ناشی از کار و یا بیماریهای حرفه ای ، به طور موقت ، توانایی انجام کار را نداشته باشد و به تبع آن از دریافت مزد و حقوق محروم شود، سازمان تامین اجتماعی با رعایت شرایط قانونی بخشی از حقوق و دستمزد او را در این مدت جبران می‌کند.

آپارات سراسری - استان ها سروش سراسری - استانها
اظهار نظرات | 0
captcha