زمان انتشار: ۱۳۹۷ يکشنبه ۸ مهر ساعت 08:54 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۷/۸ ساعت 08:54    تعداد بازدید: 131    کد مطلب: 66398

در سال 1396:
303 نفر از حادثه دیدگان ناشی از کار در استان از غرامت دستمزد ایام بیماری بهره مند گردیدند.
در سال 1396 تعداد 303 نفر از حادثه دیدگان ناشی از کار در کارگاههای تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی غرامت دستمزد ایام بیماری دریافت کرده اند.


به گزارش روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی استان ،مدیر کل تامین اجتماعی در دیدار با خانواده یکی از حادثه دیدگان تونل چری کوهرنگ با اعلام این خبر گفت:در سال 1396 تعداد 3437 نفر از بیمه شدگان نیز غرامت دستمزد بیماری غیر ناشی از کار شامل ؛ غرامت دستمزد بیماری عادی،  حادثه غیر ناشی از کار، بیماری بعد از زایمان،  بیماری جانبازی،  بیماری حرفه ای،بیماری قبلی و استراحت بارداری دریافت نموده اند.
غلامرضا محمدی با اشاره به حمایت سازمان از نیروی کار افزود :سازمان تامین اجتماعی بواسطه نقش بیمه ای وظیفه صیانت و حمایت از نیروی کار را بر عهده دارد و در این راستا نیز یکی از تعهدات این سازمان در قبال بیمه شدگان پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری ناشی از کار می باشد.
محمدی با اشاره به حادثه ناشی از کار اضافه کرد: حادثه یا اتفاقی  پیش بینی نشده که تحت تأثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاقی ناگهانی رخ دهد و باعث وارد آمدن صدمه بر جسم یا روان بیمه شده می شود ،حادثه ناشی از کار تلقی می گردد.
مدیر کل تامین اجتماعی استان خاطر نشان کرد: حوادثی که در موارد ی شامل  اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به محل کار و برعکس، مشروط براینکه در زمان عادی رفت و برگشت حادثه رخ دهد، اوقاتی که جهت معالجات پزشکی به مراکز درمانی مراجعه می کند ، تمام اوقاتی که بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته به آن و یا ساختمان و محوطه کارگاه مشغول به کار است ، در مواردی که طبق دستور کارفرما خارج از محوطه کارگاه مامور انجام کاری است و زمانی که بیمه شده برای نجات سایر بیمه شدگان دچار حادثه شود در حین انجام وظیفه  ناشی از کار محسوب می شود .


وی نقش کارفرما را در حوادث ناشی از کار مهم تلقی کرد و گفت: در حوادث ناشی از کار چنانچه بروز حادثه به دلیل قصور کارفرما در تأمین و تجهیز وسایل و امکانات ایمنی کار باشد، خسارت مربوطه از کارفرما اخذ می شود و در مواردی که خطا و یا قصور بیمه شده و کارگر در وقوع حادثه نقش داشته باشد، کلیه هزینه ها اعم از هزینه های درمانی و پرداخت مستمری توسط تأمین اجتماعی پرداخت می شود؛ بنابراین هزینه های موضوع ماده ٦٦ قانون تأمین اجتماعی و آن در  صورتی است  که ثابت شود وقوع حادثه یا بروز بیماری مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده است، هزینه های مربوط اعم از معالجات و پرداخت مستمری توسط سازمان تأمین اجتماعی از کارفرما وصول می شود .

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha