زمان انتشار: ۱۳۹۵ يکشنبه ۲۷ تير ساعت 07:53 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۴/۲۷ ساعت 07:53    تعداد بازدید: 263    کد مطلب: 29530

زنگ ورزش صبحگاهی و ورزش همگانی در تأمین اجتماعی استان گلستان


با حضور پررنگ کارکنان اداره کل ومدیریت درمان تامین اجتماعی گلستان، شعب ومراکز تابعه وخانواده های آنان زنگ ورزش صبحگاهی در ناهارخوران گرگان برگزارشد.

مدیرکل تامین اجتماعی استان گلستان درگفتگویی گفت:این ورزش همگانی بزرگ خانوادگی کارکنان بخش های مختلف برای دومین بار درسطح استان برگزارمی شود وهدف آن ایجاد نشاط، شادابی، اتحاد، انسجام، دوستی وتعامل کارکنان دربخش های مختلف تامین اجتماعی وحضوربا روحیه آنان سرکاراست تا با وجود سختی کارها برآن غلبه کنند واین نقطه آغازینی باشد تا چنین حرکت هایی دراستان استمراریابد تا همواره ورزش درکنارکاروتلاش اداری قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد:تلاش شبانه روزی کارکنان تامین اجتماعی دردوبخش بیمه ای ودرمانی خود درراستای جهاد اقتصادی است که با ثمره افزایش اشتغال درجامعه، توسعه تامین اجتماعی نیزبیشترهموارترمی شود.

مدیرکل تامین اجتماعی استان گلستان درخاتمه اظهارداشت:تامین اجتماعی همواره همراه وپشتیبان اقشارکم درآمد جامعه است وبی شک برای داشتن جامعه ای سالم، پویا وتوسعه یافته باید بنیان های نظام تامین اجتماعی هرچه بیشترتقویت ومستحکم ترشود.

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha