زمان انتشار: ۱۳۹۴ شنبه ۱۰ بهمن ساعت 12:18 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ ساعت 12:18    تعداد بازدید: 360    کد مطلب: 24041

کار گاه آموزشی برند سازی کارفرما در راستای توانمند سازی نیروها


 به گزارش روابط عمومی اداره کل سازمان تامین اجتماعی استان گلستان، کار گاه آموزشی و توجیحی طرح پژوهش برند سازی کارفرما در راستای توانمند سازی نیروها و کارکنان با حضور کار کنان این سازمان  در اداره کل برگزار شد.

جواد قلیچ لی رئیس و کارشناس ارشد بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان تامین اجتماعی گلستان در این کارگاه آموزشی گفت:ایران کشوری بزرگ و توسعه یافته است و در منطقه جایگاه برتر اقتصادی،علمی،و فن آوری را دارا می باشد لذا عامل سازنده و موثر در روابط بین الملل می تواند نتایج همچون سلامت، رفاه و امنیت و تامین اجتماعی و همچنین فرصتهای برابررا بهمراه داشته باشدو این امر از اهداف چشم انداز 1404 است.

رئیس و کارشناس ارشد بازرسی و رسیدگی به شکایات استان با تاکید بر اینکه برند سازی به مشتریان شتابزده در بازارهای پیچیده کمک کننده است در ادامه افزود: برند یا دیکشینیری کسب و کار ، طرح ، نشان و سمبل است و تلاش  آن برتری جویی و تصویر متفاوت و برتر از سایر محصولات را نشان می دهد و همانند چراغ هدایت و راهنما برای مشتریان برای رسیدن به تصویر واقعی است و سادگی و شفافیت سازی ، راه میانبر برای انتخاب از ویژگی های برند سازی است و اثر گذار در نقطه تماس و شکل دهی تجربه به مشتری و همچنین ارتباط با ایده های بزرگ را برای مشتریان و کارکنان فراهم می سازد.

قلیچ لی برند سازی رامجموعه راهکارهای که  به نام تجاری  کارفرمایان هویت می بخشدو تعییین کننده جایگاه کارفرما در بین رقبا و فرآیند نما بخشی به یک نام عنوان کرد و گفت:مراحل چهار گانه برند سازی واژه های تو کیستی؟ تو چیستی؟ در باره تو چه فکر می کنم؟تا چه حد به تو نزدیکم؟ مراحل چهار گانه یک برند است که تداعی کننده هویت برند، مفهوم برند و واکنش برندو رابطه با برند می باشد.

رئیس و کارشناس ارشد بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان تامین اجتماعی گلستان در بخشی از سخنانش با اشاره به اینکه برند کارفرمایی  معرفی کننده جایگاه و ارزش کارکنان و توانمند سازی آنان حائز اهمیت است در ادامه خاطر نشان کرد: سازمانی موفق است که کارکنان توانمند داشته و در کنارآن بتواند به بهترین نحو ممکن از توانایی کارکنانش  استفاده کند.

 قلیچ لی مدیریت استعدادها را از مباحث مهم برند سازی کارفرمایان یاد کرد و افزود:در این شکل مدیریت  به بهترین افرادو بهترین مشاغل را در نظر می گیرند و برای جذب  بهترین ها  سازمان باید  مطلوبیت مورد نظر آنان را فراهم نماید.

 وی با بیان اینکه در برند سازی  کارفرما ، مهمترین اهداف لحاظ می شود در ادامه گفت:افزایش جذابیت برای استعداد ها در آینده و همسو سازی کارکنان با ارزش های سازمان و توجه ویژه به نقش و اهمیت کارکنان و خود شناسی و رضایت کارکنان نسبت به شغل و توجه به برابری در پرداخت و شرایط کار از مهمترین اهداف برند سازی کارفرمایی می باشد.

رئیس و کارشناس ارشد بازرسی و رسیدگی به شکایات با عنوان اینکه برند سازی یک حوزه میان رشته ای است سپس افزود:خاستگاه این برند در بازار یابی و مدیریت منابع انسانی است و در بازار یابی  سازمان به سه بازار، بیرونی ، درونی و میان کنش روبرو است و در مدیریت منابع انسانی  هم با چگونگی ارتباط مشتریان و مراجعان با کارکنان بستگی دارد.

وی در ابطه با اجزای برند کارفرمایی اشاره ای کرد و گفت:برند کار فرمایی دارای اجزاء برند داخل و خارج که در داخل بخاطر داشتن متقاضیان بهتر با هزینه کمتر و کارمندان متخصص و مسئولیت پذیر است وخدمات رسانی به مشتریان داخلی سبب رضایت و مشارکت مشتریان را در پی دارد.

وی با ذکر اینکه یک برند زمانی می تواند به مشتریان خود در بیرون از سازمان خدمات دهی کند که بیش از آن به تعهدی که به کارکنان دارد  عمل کرده باشد و هرگاه مدیران بتوانندکارکنان خود را  راضی نگهدارند یعنی موفق شدند مشتریان راجذب کنند و موفق شدن یک برند زمانی اتفاق می افتد که برند در درون موفق عمل کند تا بتواند قلبهای مشتریان  بیرون را تسخیر نماید.

قلیچ لی به چالش های مدیریت منابع انسانی  اشاره کردو گفت:مسئله جهانی شدن،تغییرات پی درپی ، فقدان نظارت،وجود هرم تصمیم گیری ، فقدان عدالت در پرداختهاو بهره وری ناکافی منابع انسانی و تهدید امنیت از مهمترین چالش های پیشروی مدیریت منابع انسانی است که آسیبهای همچون ،برخورد گزینشی با متخصصین و تبعیض و بی انگیزگی کارکنان، فقدان در پذیرش نیروهای مستعد را بهمراه دارد.

وی در رابطه باچالش های منابع انسانی از نگاه کارفرمایان  اشاره کردو گفت:کارمند گریزی، عدم رضایت کارکنان ،عدم ایجاد  انگیزه ،و کمبود نیروهای مستعد ، چالشهای نگاه کارفرمایی به منابع انسانی است و این چالشها افزایش هزینه ها و بی اثر شدن تربیت و آموزش نیروها و همچنین به کیفیت کار و تولید و خدمات آسیب می رساند.

مسئول بازرسی و رسیدگی به شکایات تامین اجتماعی با طرح سوالی از جمله:جذب استعدادها در رقابت جهانی بین سازمانها چگونه است؟و یا منابع انسانی مستعدچگونه می توانند نقش مطمئن و مناسب داشته باشند ؟در ادامه خاطر نشان کرد:اهمیت و ضرورت اجرای طرح برند سازی کارفرمایان در سازمان تامین اجتماعی ، معرفی سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک سازمان پویا و پیشروبه دلیل طراحی و تدوین الگوی جدید برند سازی کارفرمادر جهان ، اجرای بخش قابل توجهی از سیاستهای اقتصاد مقاومتی و ایجاد ارزیابی روابط کار در سازمانها و استاندارد سازی  روابط کارو برند سازی کارفرماو اعتماد سازی در بازار کسب و کار و کمک به تحقق عدالت و ایجاد امنیت روانی کارکنان و کارفرمایان از ضروریات اجرای طرح برند سازی کارفرمایان است.

رئیس و کارشناس ارشد بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان تامین اجتماعی گلستان در پایان این کارگاه آموزشی گفت: مراحل اجرای برند کارفرمای در سه فاز که در فاز اول اقداماتی همچون انجام مطالعات و تعیین دامنه عملیاتی و تدوین اهداف عملیاتی و در فاز دوم  تدوین شاخص های گروههای کارگری و کارفرمایی  نظام تامین اجتماعی و استاندارد سازی  شاخص هاو تهیه گواهینامه و تقدیر نامه همراه با طراحی و تهیه لگو و در فاز سوم علاوه بر اجرای فاز اول و دوم در سازمان تامین اجتماعی و سازمانهای وابسته به آن تجزیه و تحلیل نتایج حاصله و روشن شدن بازخورد آن مشخص شود.

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha