زمان انتشار: ۱۳۹۰ سه شنبه ۸ شهريور ساعت 15:55 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۷/۲۹ ساعت 09:29    تعداد بازدید: 42453    کد مطلب: 1866

بیمه شدگان خاص - کارگران ساختمانی


مشمولین قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 1386 و اصلاح بعدی آن مصوب 1387 می توانند با  ارائه مدارک ذیل نسبت به بیمه نمودن خود اقدام نمایند مدارک مورد نیاز :

  • تکمیل فرم  شماره یک(پیوست بخشنامه شماره 7 بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی)             ( دریافت نمونه فرم)
  • اصل کارت مهارت فنی صنعت ساختمان
  • اصل و تصاویر مربوط به شناسنامه و کارت ملی
  • تائید اصالت کارت مهارت از سازمان آموزش فنی و حرفه ای
  • تائیدیه انجمن های صنفی کارگران ساختمانی مبنی بر اشتغال در حرفه صنعت ساختمانی
  • انجام معاینات پزشکی(کمیسیون پزشکی)

 

 
  ماده یک: کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اعم از ایجاد ساختمان یا توسعه ساختمان و یا تجدید بنا و تخریب مربوط به آن به ترتیب مندرج در قانون نزد سازمان در مقابل حوادث ناشی از کار بیمه خواهند شد.
   
 
تبصره یک: کارگران شاغل در کارهای ساختمانی موسسات دولتی یا وابسته به دولت، شهرداریها و موسسات عام المنفعه و بانکها اعم از اینکه کار به پیمانکار واگذار یا راساً توسط موسسات مذکور تصدی شود و همچنین کارگران ساختمانی کارخانجات که مقررات قانون بیمه های اجتماعی درباره آنها اجرا شده و میشود مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.
   
 
تبصره دو: منظور از حادثه ناشی از کار در این ماده حادثه ای است که حین انجام کار و به سبب آن در محدوده کارگاه ساختمانی برای کارگر اتفاق میافتد.
   
 
ماده دو: کارفرمایانی که کارگران مشمول این قانون را به کار میگمارند یا نمایندگان آنان موظفند در صورت وقوع حادثه ناشی از کار فوراً کارگر حادثه دیده را به نزدیکترین واحد درمانی سازمان اعزام نمایند و در صورت عدم دسترسی به واحد درمانی سازمان کارفرما یا نماینده او مکلف است کارگر حادثه دیده را به نزدیکترین واحد درمانی اعزام دارد و مراتب را ضمن تنظیم برگ گزارش حادثه حداکثر ظرف سه روز به اطلاع شعب سازمان برساند.
   
 
ماده سه: کارگران مشمول این قانون در صورتی که بر اثر حادثه ناشی از کار آسیب ببینند از کمکهای مندرج در قانون بهره مند خواهند شد.

 


  نمونه فرم های سازمان تامین اجتماعی

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha