زمان انتشار: ۱۳۹۸ يکشنبه ۱۸ فروردين ساعت 15:45 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۱/۱۹ ساعت 10:02    تعداد بازدید: 20    کد مطلب: 77340

رعایت مقاوله نامه ها و توصیه نامه های سازمان بین المللی کار در مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی
رعایت مقاوله نامه ها و توصیه نامه های سازمان بین المللی کار در مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی الزامی است و سازمان تامین اجتماعی مکلف است به استناد مقاوله نامه شماره نوزده سازمان بین المللی کار ، درصورت بروز حوادث ناشی از کار، خدمات بیمه ای و درمانی به حادثه دیدگان اتباع خارجی که کشورشان عضو مقاوله نامه مذکور باشد، ارائه نماید.


ارتباط مستقیم در فضای مجازی با سرپرست سازمان تامین اجتماعی
به صفحه اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha